soczewki kwartalne

Soczewki kwartalne charakteryzują się jeszcze dłuższym okresem użytkowania tj. aż 90-dniowym. Użytkuje się je podobnie, jak soczewki krótszej wymiany - do spania soczewki kwartalne należy zdejmować, zdezynfekować i przechowywać w płynie do soczewek kontaktowych. Najczęściej do tego typu soczewek należą soczewki kolorowe. Z racji wydłużonego okresu wymiany trzeba w szczególności zadbać o prawidłowe użytkowanie i pielęgnację soczewek kwartalnych.

Aktywne filtry