Regulamin sklepu CentrumSoczewek.pl

Właścicielem sklepu internetowego CentrumSoczewek.pl i Sprzedającym jest firma VISION Marzena Hazuka-Beraś z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Hallera 15/3, 84-200 Wejherowo, NIP: 5881953428, Regon: 361093447.

Adres do korespondencji i dane kontaktowe:
VISION Marzena Hazuka-Beraś
ul. Hallera 15/3
84-200 Wejherowo

tel. 604 351 235 (8:00-16:00)
e-mail:    info@centrumsoczewek.pl

CentrumSoczewek.pl, to sklep internetowy działający w domenie centrumsoczewek.pl, w którym w sposób bezpieczny i wygodny można zakupić soczewki kontaktowe, kolorowe soczewki kontaktowe, płyny do soczewek oraz pozostałe akcesoria związane z użytkowaniem szkieł kontaktowych i korekcją wad wzroku.

W celu korzystania ze sklepu zalecamy korzystanie z przeglądarek internetowych w wersjach nie starszych, aniżeli IE 7, FireFox 3, Chrome 10, Opera 10, Safari 5 oraz należy posiadać włączoną obsługę Java Script.

Zamówienia

1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym CentrumSoczewek.pl są cenami brutto, zawierają podatek VAT, a oferowane produkty są fabrycznie nowe i Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów wolnych od wad.  Do zakupionych towarów jest załączany dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktura VAT zgodnie z danymi, jakie Klient podał w formularzu zamówienia.

2. Zamówienia można składać rejestrując w sklepie internetowym konto Klienta, jak również bez rejestracji jako Gość.

3. Akceptujemy następujące formy zapłaty za zamówienie:

    przelew na konto Sprzedawcy w mBank (BRE BANK):
    nr konta: 15 1140 2004 0000 3202 5862 9640
    VISION Marzena Hazuka-Beraś
    ul. Hallera 15/3
    84-200 Wejherowo

    przelew online (e-Transfer, karta kredytowa/płatnicza) za pośrednictwem PayU S.A. (payu.pl) - tzw. szybki przelew

    za pobraniem (płatność doręczycielowi przy odbiorze przesyłki)

    płatność gotówką osobiście w punkcie stacjonarnym w Wejherowie (termin odbioru należy uzgodnić telefonicznie)

    DANE DO PRZELEWU Z ZAGRANICY
   
bank name: mBank
    IBAN: PL15 1140 2004 0000 3202 5862 9640
   
swift code (BIC/SWIFT): BREXPLPWMBK


4. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówienie nie później, aniżeli w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przy wyborze płatności przelewem lub z chwilą wydania mu zamówionych towarów, jeżeli wybrana została płatność "za pobraniem".

WYSYŁKA, KOSZT DOSTAWY i TERMIN REALIZACJI

1. Zamówienia są nadawane w dni robocze od poniedziałku do piątku i są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także do krajów zagranicznych Europy, Ameryki Północnej, Australii. Istnieje możliwość wysyłki za pośrednictwem innego operatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (np. firmy kurierskiej)  po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem..

2. Koszt dostawy obliczany jest automatycznie w pierwszym kroku zakupowym i jest zależny od wagi wybranego towaru wraz z opakowaniem. Całkowity koszt dostawy ponosi Klient. Odbiór osobisty jest bezpłatny. Więcej o wysyłce i kosztach dostawy na stronie Dostawa.

3. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny czas, który zazwyczaj jest potrzebny na przygotowanie towaru do wysyłki od chwili, kiedy zamówienie otrzyma status „W trakcie realizacji”. Status taki potwierdza zaksięgowanie wpłaty na koncie Sprzedawcy i rozpoczyna realizację zamówienia, a w przypadku zamówień z płatnością przy odbiorze realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy. Przy każdym produkcie jest podany orientacyjny czas realizacji zamówienia. Gdy zamawianych jest kilka produktów w jednej przesyłce, to termin realizacji zamówienia jest najdłuższym czasem realizacji spośród produktów, znajdujących się w tym zamówieniu. Jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy, aniżeli podany w opisach produktów, wówczas Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.

Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia + czas dostawy potrzeby na doręczenie przesyłki od Sprzedawcy do Klienta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub za pośrednictwem e-mail). Mogą Państwo skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, który załączamy poniżej:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

VISION Marzena Hazuka-Beraś
ul. Hallera 15/3
84-200 Wejherowo
info@centrumsoczewek.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Data zawarcia umowy: ......................................................

Data odbioru: ...................................................................

Imię i nazwisko .................................................................

Adres ...............................................................................

Data ................................................................................


2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwroty towaru (koszt odesłania towaru do Sprzedawcy).

3. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument wybrał inny, aniżeli najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

REKLAMACJE

1. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby sklepu, za pośrednictwem e-mail na adres info@centrumsoczewek.pl, poprzez formularz kontaktowy ze strony sklepu CentrumSoczewek.pl, telefonicznie pod numerem 604 351 235. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

Adresem do odsyłania lub osobistego dostarczania reklamowanego produktu jest adres siedziby Sprzedawcy:
   VISION Marzena Hazuka-Beraś
   ul. Hallera 15/3
   84-200 Wejherowo

Soczewki przekazywane do reklamacji powinny nadawać się do ekspertyzy, dlatego Klient powinien zadbać o prawidłowe ich zabezpieczenie przed wyschnięciem (zanurzenie w płynie pielęgnacyjnym w pojemniku na soczewki) i opakowanie, które zabezpieczy je w transporcie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Reklamowane soczewki Sprzedawca przekazuje do producenta, który wykonuje ekspertyzę i zostanie ustalona zasadność roszczenia. Do reklamacji zalecamy załączyć informację z numerem zamówienia, opisem wady, adresem zwrotnym Klienta do odesłania towaru.

2. Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji obejmujących:
- pomyłek Klienta popełnionych w trakcie zamawiania towaru (złe parametry soczewek)
- złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka lub lekarza okulistę.
- brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka.
- używanie soczewek niezgodnie z instrukcją i ich przeznaczeniem, w tym:
a) doprowadzenie do wyschnięcia soczewek (brak użycia płynu pielęgnacyjnego) po wyjęciu z blistra
b) zabrudzenie soczewek kosmetykami lub innymi środkami chemicznymi wpływającymi niekorzystnie na soczewki.
c) używanie soczewek dłużej, aniżeli wynika to ze specyfikacji i wytycznych producenta

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

2. W sprawach spornych wynikających z tytułu wykonywania umowy w oparciu o Regulamin sklepu strony zobowiązują się do ich rozstrzygania w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w pkt. 2 postanowień końcowych sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu. Gdy stroną sporów jest konsument, wówczas zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów.

4. Konsument może skorzystać z pozasądowych, polubownych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług za pośrednictwem unijnej platformy ODR pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr.

5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku braku pewności co do poprawności danych adresowych lub zgodności z prawdą, wątpliwości,  których nie udało się usunąć i zweryfikować za pośrednictwem kontaktu telefonicznego bądź wiadomości e-mail.